LIVE REPORT

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/5

セットリスト

 

1.LOCKDOWN

2.Bye-bye Heartache

3.肩より低く頭を垂れて ※1

4.中間地点

5.Friday Night,Rainy Night ※2

6.行くべき場所へ

 

動員数1人

 

※1 海援隊カバー

※2 ドクトル・ミキカバー